Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Web sitesi: https://www.jetarac.com/

 

Ziyaretçi: Web sitesini ziyaret eden kişi.

 

Hizmetler: Web sitesinin sunmuş olduğu hizmet.

 

jetarac.com olarak kişisel gizlilik haklarınıza saygı duyuyor ve sitemizde geçirdiğiniz süre zarfında bunu sağlamak için çaba sarf ediyoruz. Kişisel bilgilerinizin güvenliği ile ilgili tanımlar aşağıda açıklanmış ve bilginize sunulmuştur. Sözleşme hakkında sorularınız olursa lütfen [email protected] adresine mail atmaktan çekinmeyiniz. jetarac.com olarak ziyaretçilerimizin gizliliği konusu bizim önceliklerimizden biridir.

 

VERİLERİN TOPLANMASI

Jet Araç, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer uygulanabilir mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz burada belirtilen şartlar uyarınca Jet Araç tarafından veya veri sorumlusu olarak Jet Araç adına kaydedilmekte, işlenmesini gerektiren sebepler bulundukça güncellenmekte ve saklanmakta, yurt içi ve yurt dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmakta ve Kanunda belirtilen diğer yöntemlerle işlenmektedir.

 

Jet Araç, açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verileriniz kapsamında:

 

Adınızı, soyadınızı, mesleğinizi, adresinizi, telefon ve faks numaralarınızı, e-posta adresinizi ve diğer iletişim bilgilerinizi,

 

Kimlik ve pasaport bilgilerinizi,

Biletleme ve uçuş rezervasyon detaylarınızı (bu kapsamda bildireceğiniz HES Kodunu),

Faturalama ve ödeme araçlarına ilişkin bilgilerinizi,

Ürün sipariş ve kullanım bilgilerinizi,

Kişisel ilgi alanlarınıza ilişkin bilgilerinizi,

Ürün ve hizmetlere ilişkin talep ve şikâyetleriniz kapsamında çalışanlarımıza iletmiş olduğunuz bilgilerinizi,

İnternet sitemiz, mobil uygulamalarımız ve diğer iletişim ve hizmet kanallarımızı kullanımınıza ait bilgilerinizi,

Ürün veya hizmetlere ilişkin tercihlerinizi veya geçmişteki deneyimlerinizi, toplayabilir.

Jet Araç, açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verilerinizi:

 

Rezervasyon, Bilet, Ek Ürün ve Hizmet alımlarınızı gerçekleştirmek ve araç transferi hesabınızı yönetmek,

Seyahat gereksinimlerinizi daha iyi karşılamak,

Size özel transferler ve hizmetleri sunmak,

Veri tabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki bilgiler üretmek, misafir deneyimine yönelik strateji oluşturmayı hedefleyen, kullanıcı profili oluşturma, tekilleştirme, veri zenginleştirme faaliyetleri gerçekleştirmek ve gerektiğinde gizlilik koşullarına uymak kaydı ile bunları işin uzmanları üçüncü kişiler ile paylaşmak,

İnternet sitemizi, mobil uygulamalarımızı ve diğer iletişim ve satış kanallarımızı ne şekilde kullandığınıza dair analiz yapmak ve sizlere daha iyi hizmet için iletişim kanallarımızı size özgü hale getirmek,

Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarınızı araştırmak ve geliştirmek,

Pazar araştırması amacıyla doğrudan veya bu amaçla hizmet alınan hizmet sağlayıcılar vasıtası ile bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak,

Hizmetlerimizi veya ilgili ürünleri sizlere tanıtmak, yeni ürünler, özel uçuş teklifleri ve ilgi çekici bulacağınızı düşündüğü diğer bilgiler hakkındaki promosyon niteliğindeki ticari iletişimi sürdürebilmek,

Transfer hizmeti esnasında emniyet ve güvenliğinizin sağlanması, Jet Araç, Jet Araç çalışanları, Jet Araç 'a hizmet veren kuruluşlar veya bunların çalışanlarının veya Jet Araç’ın misafirlerinin can ve mal güvenliğinin korunması veya bu maddede belirtilenlere ilişkin kurallara uyum sağlanması da dâhil olmak üzere kara yolu ile seyahat edecek kişilerin seyahatini kolaylaştırmak veya güvenlik ve risk değerlendirmesi yapılması, yasal yükümlülüklerin veya yetkili idari kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi, amacıyla kullanabilir.

Jet Araç, açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verilerinizi burada sayılan amaçlar doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında:

 

İş ortaklarıyla,

Çalışanlarıyla, grup şirketleriyle, hizmet sağlayıcılarıyla, işlemlerinizi gerçekleştiren yetkili acenteleriyle, uçuş iş birlikleri ve ortaklıkları çerçevesinde diğer transfer şirketleriyle,

Kara yolu taşımacılığı kuralları gereği yurtiçi ve yurtdışında yetkili idari kuruluşlar ve yasal zorunluluklar doğrultusunda, diğer ilgili kişi ve kuruluşlarla,

Kamu ve seyahat güvenliğinin sağlanması ve seyahat gerçekleştirilen ülkelerde yürürlükteki yasal düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ile ilgili idari mercilerle paylaşabilir.

Jet Araç, kişisel verilerinizi Jet Araç İnternet Sitesi, Jet Araç Mobil Uygulamaları, Jet Araç Çağrı Merkezi,  Satış Ofisleri, Jet Araç ürün ve hizmetlerinin satışına yetkili Seyahat Acenteleri ve internet üzerinden faaliyet gösteren satış kanalları üzerinden toplayabilir ve burada belirtilen amaçlar doğrultusunda gerekli olduğu müddetçe saklayabilir.

 

Her zaman Şirketimize başvurarak:

 

Kişisel Verilerinizin İşlenip İşlenmediğini Öğrenme,

Kişisel Verileriniz İşlenmişse Buna İlişkin Bilgi Talep Etme,

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacını Ve Bunların Amacına Uygun Kullanılıp Kullanılmadığını Öğrenme,

Yurt İçinde Ve Yurt Dışında Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Üçüncü Kişileri Bilme Ve Yurt Dışında Veri Aktarımı İçin Uygulanan Teknik Ve İdari Tedbirleri Öğrenme,

Kişisel Verilerinizin Eksik Veya Yanlış İşlenmiş Olması Durumunda Bunların Düzeltilmesini İsteme,

Kişisel Verilerinizin İşlenmesini Gerektiren Sebeplerin Ortadan Kalkmış Olması Şartıyla Kişisel Verilerinizin Silinmesini Veya Anonim Hâle Getirilmesini İsteme,

(5) Ve (6) Bentlerinde Belirtilen İşlemlerin Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Üçüncü Kişilere bildirilmesini İsteme,

Kişisel Verilerinizin Münhasıran Otomatik Sistemler Vasıtasıyla Analiz Edilmesi Suretiyle aleyhinize Bir Sonucun Ortaya Çıkmasına İtiraz Etme Haklarına Sahipsiniz. Bu

Yöndeki taleplerinizi yazılı ve imzalı olarak kişisel verilerin korunması yöneticisi adına Yakacık çarşı mah. Tarihi ayazma cad. onur iş merkezi blok no: 2 İç kapı no: 66 Kartal / İstanbul / Türkiye adresimize veya Jet Araç internet sitesinin iletişim bölümünden veya burada belirtilen diğer başvuru kanalları üzerinden iletebilirsiniz.

 

Jet Araç internet sitesini, Jet Araç mobil uygulamalarını ve diğer transferpax iletişim kanallarını kullanmakla veya herhangi bir satış kanalı üzerinden Jet Araç tarafından sunulan ürün veya hizmetleri satın almak veya kullanmakla Jet Araç gizlilik kurallarında belirtilen hususları kabul etmiş ve burada belirtilen hususlarda Jet Araç'a izin vermiş oluyorsunuz.

 

Jet Araç ile başka bir yolcu veya hizmet kullanıcısı adına işlem yaptığınızda Jet Araç hem size hem de adına işlem yaptığınız kişi adına paylaşmış olduğunuz kişisel verileri işleyebilir. bu durumda Jet Araç, seyahat ile ilgili olarak, adına işlem yaptığınız yolcu ile doğrudan iletişime geçebilir.

 

 

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER

 

Ticari elektronik iletiler ile ilgili olarak biletleme sırasında, Jet Araç üye kaydı  ve diğer her türlü Jet Araç mecrasında, vermiş olduğunuz iletişim izinleri çerçevesinde iletişim bilgileriniz üzerinden Jet Araç ve Jet Araç iş ortakları tarafından sunulan ürün ve hizmetlerinin tanıtımı, yeni ürün ve hizmetler, özel transfer teklifleri, seyahatiniz ile ilgili veya Jet Araç tarafından ilgi çekici bulacağınız düşünülen diğer bilgiler hakkında ticari elektronik iletiler almayı kabul etmiş olursunuz. Bu kapsamda tarafınıza gönderilen iletilerdeki seçenekler üzerinden söz konusu iletilerin bazı veya tüm iletişim kanalları üzerinden iletiminin durdurulması talebiniz üzerine Jet Araç tarafından sağlanır.

 

DEĞİŞİKLİK HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

Jet Araç hakkınızda herhangi bir konuda yanlış veya eksik bilgi sahibi olduğuna inanıyorsanız lütfen mümkün olan en kısa süre içerisinde bize ulaşın. Jet Araç, doğru olmadığı tespit edilen her tür bilgiyi düzeltecektir.

 

Jet Araç üyesi olarak Jet Araç bulunan verilerinize erişmek veya onları değiştirmek istemeniz halinde, bunu Jet Araç İnternet Sitesi veya Jet Araç Mobil Uygulamaları üzerinden TransferPax üyelik sekmesinde yer alan "REZERVASYONUM" sayfasından gerçekleştirebilirsiniz.

 

GÜVENLİK

 

Jet Araç, bilgilerinizin gizliliğinin korunmasına önem vermektedir. Veri gönderdiğiniz formlarımız, iletim sırasında şifreli bir iletişim kanalı olan 128 Bit SSL (Güvenli Soket Katmanı) ile korunmaktadır. Söz konusu bilgiler Jet Araç ulaştığında, bu bilgiler güvenlik ve gizlilik standartlarımıza uygun olarak korunmaktadır. SSL'den yararlanabilmek için Web tarayıcınız SSL'i desteklemeli ve tarayıcınızdaki SSL opsiyonlarını faal hale getirilmelidir.

 

Her bir Jet Araç üyesi kendisinin belirleyeceği bir kullanıcı adı ve parolaya sahip olur. “Kullanıcı adı” üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı iki farklı üyeye verilmez. “Parola” sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman parolasını değiştirebilir. Parolanın seçimi ve korunması kullanıcının sorumluluğundadır. Jet Araç, parola kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

 

Benzer şekilde farklı iletişim ve satış kanalları üzerinden, yaptırmış olduğunuz rezervasyonlar ile ilgili size özel olarak düzenlenen rezervasyon (PNR) kodunun veya Jet Araç tarafından sunulan ürün ve hizmetler veya kampanya uygulamaları kapsamında üretilen ve paylaşılan şifre ve kullanım bilgilerinin gizli tutulması ilgili misafirimizin veya misafirimiz adına işlem yapan kişinin de sorumluluğundadır. Bu bilginin gizliliğinin sağlanmaması halinde üçüncü kişiler rezervasyon bilgilerinize ulaşabilir.

 

Verileriniz, ancak iş sürecimizin ihtiyaçları veya yasal zorunluluklar için gerekli oldukları sürece saklanmaktadır. Kredi kartı bilgilerinizin ayrıntıları sunucularımızda saklanmamaktadır.

 

DIŞ BAĞLANTILAR

 

 Jet Araç internet sitesi, başka internet sitelerini ziyaret etmenizi kolaylaştırmak amacıyla çeşitli bağlantılar içerir ve üçüncü kişiler tarafından hazırlanan bazı içeriklerin bu bağlantılar üzerinden görüntülenmesini sağlar. Bağlantı verilen internet sitelerinde Jet Araç hiçbir kontrolü bulunmadığından Jet Araç sorumlu olmayacak, bu bağlantılardan herhangi birini kullandığınızda, sitemizin gizlilik hüküm ve şartları geçerli olmayacaktır.

 

Bağlantı verilen internet sitelerinde erişimizden, içeriğinden, kullanımınızdan ve verdiğiniz bilgilerden doğan sorumluluklar tamamen size ait olacaktır. Bağlantılı internet siteleri üzerinden kişisel verilerinize ilişkin yapacağınız her türlü paylaşım ilgili internet sitesini işleten ve uygulanabilir mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden üçüncü kişiler tarafından yapılan bilgilendirme, diğer bildirim ve belirlenen kurallara tabidir.

 

ÇEREZLERİN TOPLANMASI VE ÇEREZLERİN KULLANIMI

 

Çerezler, internet ağ sunucusu tarafından tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı sağlandığında site, çerezler aracılığıyla sizi tanır. Çerezlerin kullanılma amacı, internet sitesini ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamaktır.

 

Kullanım amaçlarına göre dört çeşit çerez bulunmaktadır: Oturum Çerezleri, Performans Çerezleri, Fonksiyonel Çerezler ve Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri. Oturum çerezleri, kullanıcının Jet Araç internet sitesinden ayrılana dek tarayıcısında tutulan geçici çerezlerdir. Diğer çerezler ise kullanıcı tarafından silinmediği sürece kullanıcının tarayıcısında kalan çerezlerdir. Çerezlerin ömrü, kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir.

 

Jet Araç kendi internet sitesinde Oturum Çerezleri, Performans Çerezleri, Fonksiyonel Çerezler ve Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri kullanmaktadır.

 

Oturum Çerezleri: Bu tür çerezler Jet Araç internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir. İnternet sitesinin ziyaret edilebilmesini ve özelliklerinden faydalanılmasını bu çerezler sağlar. Oturum çerezleri, internet sitesinde sayfalar arasında bilgileri taşıyabilmek ve bilgileri tekrardan girmek zorunluluğunu ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır.

Performans Çerezleri: Bu çerezler aracılığıyla, sayfaların ziyaret sıklığı, varsa ilgili hata iletileri, sayfalarda geçirilen zaman ve kullanıcının internet sitesini kullanma şekliyle ilgili bilgileri toplanır. Bu bilgiler aracılığıyla, internet sitesinin performansının arttırılması sağlanır.

Fonksiyonel Çerezler: Bu çerezler ile kullanıcının site içinde yapmış olduğu seçeneklerin (örneğin, seçilen şehir, uçuş tarihi) hatırlanması sağlanır ve böylelikle kullanıcıya kolaylık sağlanmış olur. Bu çerezler ile kullanıcılara gelişmiş internet özellikleri sağlanır.

Reklam Ve Üçüncü Taraf Çerezleri: Jet Araç internet sitesinde bazı fonksiyonların kullanımı amacıyla üçüncü taraf tedarikçilerine ait çerezleri kullanılır (örneğin, transfer noktaları ve promosyon sayfalarında yer alan sosyal medya paylaşım araçlarının oluşturduğu çerezler). İnternet sitesinde reklam takibi yapan firmaların çerezleri de mevcuttur.

Genel olarak internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Tarayıcılar, çerezleri engelleyecek veya cihaza çerez gönderildiğinde kullanıcıya uyarı verecek şekilde ayarlanabilir. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının yardım menüsüne bakılabilir. Çerezlerin silinmesi veya engellenmesi ile ilgili ayrıntılar ve çerezlerle ilgili genel bilgi için https://kvkk.gov.tr/ adresinden bilgi alabilirsiniz.

 

jetarac.com internet sitesini her ziyaret edişinizde ve mobil uygulamalarımızı her kullanışınızda Jet Araç Gizlilik Kurallarını görüntülemenizi tavsiye ederiz. Çünkü internet sitemizi veya mobil uygulamalarımızı kullanmakla Jet Araç Gizlilik Kurallarının değişen şartlarını da içeren en son sürümünü okumuş ve kabul etmiş olduğunuz varsayılacaktır. Ayrıca herhangi bir satış kanalı üzerinden Jet Araç tarafından sunulan ürün veya hizmetleri satın almak veya kullanmakla işlem tarihinde geçerli Jet Araç Gizlilik Kurallarında belirtilen hususları kabul etmiş olduğunuz varsayılacaktır. Jet Araç Gizlilik Kuralları ile ilgili her türlü uyuşmazlık Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir ve uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir

 

Bu bilgiler aslı Türkçe olup, Türk hukukudur. Diğer dillere tercümeden kaynaklanan herhangi bir yanlış anlaşılma veya anlam değişikliği dikkate alınmayacaktır.

 

Yalnızca resmi dildeki orijinal metin doğru veriler olarak kalır.